1 березня – 1 липня 2013 р. наукове стажування на базі каф. фармацевтичної хімії володаря міжнародної стипендії Президента Республіки Казахстан «Болашак» Бошкаевой Асил Кенесовни, професора кафедри фармацевтичної хімії Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати

КазНМУТема стажування: «Методи конструювання нових лікарських засобів похідних дигідрокверцетину на всіх стадіях процесу створення молекулярних систем».
Витрати по стажуванню бере на себе Акціонерне товариство «Центр міжнародних програм» Казахстану, м. Астана