1 липня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист кандидатської дисертації:
Бербек В.Л. (науковий керівник д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар Вченої Спеціалізованої Ради проф. Зайцев О.І.