12-14 червня 2017 р. на факультеті промислової фармації, управління та адміністрування Національного фармацевтичного університету працювала експертна комісія з акредитаційної експертизи спеціальності «Менеджмент»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 р. №983-А на факультеті промислової фармації, управління та адміністрування Національного фармацевтичного університету працювала експертна комісія: Кузнецова Інна Олексіївна – завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор – голова комісії; Тягунова Злата Олександрівна – доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент, експерт. Комісія проводила чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

За результатами роботи експертною комісією було підписано висновок акредитаційної експертизи, який розміщено на сайті НФаУ.