13-14 жовтня 2011 р., Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині», кафедри фармакології та аптечної технології ліків

13-14 жовтня 2011 р. на базі Національного фармацевтичного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології у фармації та медицині» (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ від 10 січня 2011 р. № 12), за організацію і проведення якої відповідали кафедра аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала сумісно з кафедрою фармакології.     Метою конференції було ознайомлення з новітніми напрямками розвитку та здобутками нанотехнології, функціональними можливостями нанооб’єктів у сфері наномедицини та нанофармації; популяризація знань з нанотехнологій, використання результатів досліджень з метою розробки інноваційних лікарських нанопрепаратів для раціональної фармакотерапії; визначення перспектив розвитку нанофармацевтичних і нанофармакологічних досліджень, впровадження нанотехнологій і нанопрепаратів у фармацевтичну промисловість; визначення шляхів впровадження освітніх програм у вищі навчальні заклади.     На конференції було висвітлено ряд важливих питань:

 1.       Нанотехнології у фармації.
 2.       Нанотехнології у медицині.
 3.       Синтез нанооб’єктів і створення на їх основі лікарських наносубстанцій.
 4.       Актуальні проблеми сучасної нанотехнології лікарських препаратів. Нанобіотехнологія.
 5.       Сучасні методи аналізу нанооб’єктів, наносубстанцій, нанопрепаратів.
 6.       Проблеми доклінічних та клінічних досліджень нанооб’єктів, наносубстанцій, нанопрепаратів.
 7.       Розвиток фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. Впровадження освітніх модулів з нанотехнологій у навчальний процес.
 8.       Еколого-гігієнічні дослідження в галузі нанофармації та наномедицини (екологічна безпека та безпека споживання нанопродуктів).

У конференції прийняли участь фахівці вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, наукові працівники, співробітники хіміко-фармацевтичних підприємств, науково-дослідних установ, лабораторій в тому числі з Росії – близько 250 чоловік, що представляли більше ніж 25 наукових колективів.     Під час проведення конференції було надіслано та представлено до обговорення 59 матеріалів з різних міст України та Росії, вищих навчальних закладів, організацій та установ.     Географія учасників міжнародної науково-практичної конференції «Нанотехнології у фармації та медицині»:

 1. м. Бєлгород, Росія
 • Федеральний державний автономний освітній заклад «Бєлгородський державний національний дослідний університет»;
 • Центр «Наноструктурні матеріали і нанотехнології», «Бєлгородський державний національний дослідний університет».
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
 • Запорізький державний медичний університет.
 • Івано-Франківський національний медичний університет.
 • Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
 • Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України;
 • Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка;
 • ДУ «Інститут гігієни і медичної екології ім. А.Н. Марзєєа АМН України;
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;
 • Інститут електрозварювання ім. Е.А. Патона.
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького.
 • Луганський державний медичний університет.
 • Одеський державний медичний університет.
 • Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.
 • Інститут біології південних морів ім. А.О. Ковалевского НАН України.
 • Національний фармацевтичний університет;
 • Харківська медична академія післядипломної освіти;
 • Інститут сцинтиляційних матеріалів науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України.
 1. м. Вінниця, Україна
 1. м. Запоріжжя, Україна
 1. м. Івано-Франківськ, Україна
 1. м. Київ, Україна
 1. м. Львів, Україна
 1. м. Луганськ, Україна
 1. м. Одеса, Україна
 1. м. Сімферополь, Україна
 1. м. Севастополь, Україна
 1. м. Харків, Україна

Проведення подібних конференцій сприяє подальшому розвитку та поширенню нанотехнологічних досліджень, розкриває досягнення та перспективи фармації та медицини у цій галузі. Планується продовження роботи в цьому напрямку з залученням більшої кількості іноземних фахівців та спеціалістів різних галузей науки до подібних заходів.