25-26 квітня 2013 р., ХХ Міжнародній науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

25 квітня почала роботу ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», організована Радою молодих вчених та Радою студентського наукового товариства Національного фармацевтичного університету. У заході, присвяченому 90-річчю від дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Дмитра Павловича Сало, взяли участь більше 300 молодих науковців, які представляли, зокрема, Україну, Російську Федерацію, Республіку Казахстан.

25.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 6Зважаючи на процес активної інтеграції України до міжнародного наукового простору та з метою підвищення престижу вітчизняної науки, ректор Національного фармацевтичного університету, чл.-кор. НАН України, професор Валентин Петрович Черних запропонував провести ювілейну конференцію англійською мовою.

Звертаючись до учасників зібрання під час пленарного засідання з вітальною промовою, співголова організаційного комітету, проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор Сергій Миколайович Коваленко наголосив на важливості залучення прогресивної молоді до наукового процесу та на особливому значенні нинішнього заходу.

Програмою заходу передбачено проведення секційних засідань за 18 науковими напрямками.

 

Наукові напрямки Конференції: 

 •  Синтез фізіологічно активних речовин
 •  Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів
 •  Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз
 •  Технологія фармацевтичних препаратів
 •  Сучасна біотехнологія
 •  Фізіологічні та біохімічні основи дії біологічно активних сполук
 •  Доклінічне фармакологічне вивчення нових лікарських засобів
 •  Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології
 •  Клінічна фармація
 •  Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів
 •  Менеджмент і маркетинг у фармації
 •  Соціально-економічні дослідження в фармації
 •  Управління якістю у фармацевтичній та медичній галузі України
 •  Інформаційні технології у фармації та медицині
 •  Сучасна фармакотерапія
 •  Суспільcтвознавство
 •  Філологія
 •  Педагогіка та психологія
25.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 425.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 325.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 225.04.2013 конференция студентов и молодіх ученіх НФаУ 125.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 525.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 725.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 825.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 925.04.2013 конференция студентов и молодых ученых НФаУ 10