14 квітня 2011 року відбулася Перша Всеукраїнська науково-практична Конференція «Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: Український вимір».

14 квітня 2011 року на базі Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, вул. Пушкінська, 53) відбулася Перша Всеукраїнська науково-практична Конференція «Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: Український вимір».

Організаторами Конференції є Міністерство охорони здоров’я України, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, Національний фармацевтичний університет, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики академії адвокатури України.

Основні напрями роботи конференції:

  • концептуальні підходи до професійного управління системою охорони здоров’я;
  • механізми державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я;
  • програмно-цільове управління в системі охорони здоров’я;
  • інноваційно-інвестиційна складова управління системою охорони здоров’я;
  • модернізація та ресурсозабезпечення галузі охорони здоров’я;
  • суспільно-солідарна модель функціонування системи охорони здоров’я;
  • правове регулювання та забезпечення медичної і фармацевтичної діяльності;
  • проблеми управління фармацевтичною галуззю економіки України;
  • соціальна відповідальність бізнесу, як основа сучасної управлінської парадигми;
  • міжнародне співробітництво у сфері охорони здоров’я.

В роботі конференції взяли участь провідні науковці, управлінці, економісти, практичні працівники галузі охорони здоров’я з різних міст України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Запоріжжя, Луганська, Полтави, Автономної республіки Крим та ін.). Всього під час проведення конференції було зареєстровано 158 учасників, серед них більшість – це керівники закладів охорони здоров’я, науковці, представники профільних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

У рамках конференції проведений телеміст Харків – Київ за участю представників органів влади, бізнесу та громадськості (пряме включення Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики) (відеоматеріали додаються).

Матеріали конференції будуть опубліковані у першому номері наукового журналу  «Охорона здоров’ я: державно-управлінські, правові та економічні аспекти».