14 квітня 2016 р. ректор НФаУ, академік НАН України В.П. Черних та декан фармацевтичного факультету №3, доцент А.І. Федосов провели профорієнтаційну лекцію у комунальному вищому навчальному закладі «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»

Два потужних галузевих навчальних заклади – Житомирський базовий фармацевтичний коледж та Національний фармацевтичний університет – поєднує багаторічне партнерство, спрямоване насамперед на розбудову галузевої освіти та забезпечення високої якості підготовки конкурентоспроможних фахівців – еліти суспільства. Співпраця здійснюється зокрема у складі науково-навчально-виробничого комплексу.

Для реалізації основних принципів реформування фармацевтичної освіти і функціонування ефективної моделі ступеневої підготовки спеціалістів у 2006 р. МОЗ України затверджено Положення про навчально-науково-виробничий комплекс у складі Національного фармацевтичного університету та Житомирського базового фармацевтичного коледжу. Функціонування комплексу забезпечує:

–        узгодження усіх складових навчального процесу, в результаті чого майбутній фахівець має послідовно оволодіти усіма видами кожного етапу професійної підготовки;

–        спільні інтегровані освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани, які дають можливість розглядати безперервну професійну підготовку майбутніх фахівців як логічний послідовний процес;

–        впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

–        розробку навчально-методичного забезпечення інноваційного рівня вищого ступеня ефективності;

–        створення системи багаторівневої професійної підготовки, за якої стає можливим вплив на ефективність і якість підготовки компетентного фахівця.

Щороку значна кількість випускників Житомирського базового фармацевтичного коледжу стають студентами Національного фармацевтичного університету.

На зустрічі зі студентами випускного курсу коледжу зі спеціальності «Фармація» (250 студентів) та спеціальності «Лабораторна діагностика» (60 студентів) були представлені доповідь ректора НФаУ, академіка НАН України В.П. Черних «Национальная безопасность в аспекте качественного фармацевтического образования», презентація Національного фармацевтичного університету «Alma mater вітчизняної фармації» та «Умови вступу до НФаУ у 2016 році».

IMG_1533 IMG_1537 IMG_1538 IMG_1546 IMG_1553 IMG_1556 IMG_1566 IMG_1582 IMG_1597 IMG_1602 IMG_1623 IMG_1639 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1646