14 січня 2011 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01.

Захист кандидатських дисертацій:

Данилова І.А. (Наук. керівник проф. Хворост О.П.)

Проскуріна К.І. (Наук. керівник доц. Євтіфєєва О.А.)

Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.

Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.