15 січня 2010 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради.

Захист докторської дисертації:
Чернов А.М. (наук. консультант проф. Чуєшов В.І.)
Захист кандидатських дисертацій:
Бойко М.М. (наук. керівник проф. Зайцев О.І.)
Відп. Вчений секретар проф. Дмитрієвський Д.І.