15 травня 2014р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01

Захист кандидатських дисертацій:
Лабузова Ю.Ю. (Науковий керівник д.хім.н., проф. Блажеєвський М.Є.)
Мирошниченко Ю.О. (Науковий керівник к. фарм. н., доц. Клименко Л.Ю.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.