15 вересня 2014 р., засідання Ректорської ради НФаУ

Порядок денний

1. Інформація щодо Концепції розвитку НФаУ на 5 років.

Відп.: проректори, Зав. НМЛ Огарь Світлана Володимирівна.

2. Доїзд випускників НФаУ, направлених за державним розподілом на робочі місця для працевлаштування.

Відп: Декани, юрисконсульт Гандзьошин Роман Михайлович.

3. Працевлаштування аспірантів.

Відп.: проректор з наукової роботи проф. Коваленко Сергій Миколайович, зав. аспірантури Губська Людмила Миколаївна, заст. ректора з кадрових питань Подстрєлова Зоя Федорівна.

4. Перспективи створення кафедри військової підготовки в НФаУ.

Відп.: доц. каф. пром. фармації Грубник Ігор Михайлович, доц. каф токсикологічної хімії Ковальов Віктор Миколайович, заступник ректора з нав. роботи доц. Віннік Лариса Михайлівна.

 Інформація щодо включення тем з організації та надання медичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу до діючих навчальних програм.

Відп: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.

5. Стан та перспективи впровадження автоматизованої системи управління університетом.

Відп.:Клименко Олександр Васильович – розробник комп’ютерної програми «Управління університетом», Клименко Олена Олександрівна — провідний фахівець КЦ, Феденьова Яна Миколаївна – фахівець КЦ.

Потреби та пропозиції щодо впровадження окремих модулів програми у відділах

Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.,

Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М., Зав. НМЛ Огарь С.В.,

Директор Наукової бібліотеки Гавриш Н.Б.,

Директор видавничого центру Котенко О.М.,

Заст. ректора з питань кадрової роботи Подстрелова З. Ф.

Повторний розгляд питань:

Інформація про доїзд на навчання вітчизняних та іноземних студентів.

Відп.: декани: Вишневська Лілія Іванівна, Набока Ольга Іванівна, Крутських Тетяна Василівна, Малий Володимир Валентинович, Горячий Володимир Дмитрович, заст. декана Коваленко Зоя Іванівна

 Стан підготовки корпусів та гуртожитків до осінньо-зимового сезону.

Відп.: головний інженер Матушкін Дмитро Валерійович, головний енергетик Єсіков   Василь   Васильович,   головний   механік Марцинкевич Сергій Олександрович, заст. ректора з економ, питань Коваленко Л.М.