16 червня 2011, Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатських дисертацій:

Гордієнко А.Д. (Наук. керівник проф. Яковлева Л.В.).

Махер Бакір Нозер (Наук. керівник доц. Загайко А.Л.)

Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.

Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.