16 травня 2014р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01

Захист кандидатських дисертацій:
Очкур О.В. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Ковальова А.М.)
Алферова Д.О. (Науковий керівник д. хім. н., проф. Гриценко І.С.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.