17 травня 2013 р. VІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю “Управління якістю в фармації”

17 травня на базі НФаУ відбулася VІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». Традиційно учасники форуму підбили підсумки діяльності, визначили завдвання та перспективи. Організатором конференції виступила кафедра управління якістю, в її роботі взяли участь близько 100 учасників.

 

17.05.2013 Конференция_Управление качеством в фармации_НФаУ 1

Робочими мовами заходу були українська, російська, англійська. У збірнику тез було опубліковано понад 215 тез за напрямами: тенденції та перспективи розвитку управління якістю в фармації; підходи до забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів – від розробки й досліджень, до виробництва й реалізації; формування та впровадження систем управління якістю та інтегрованих систем управління на фармацевтичних, біотехнологічних підприємствах; підготовка кадрів з управління якістю для фармацевтичної галузі; оцінка ризиків, моніторинг та аналізування процесів фармацевтичних систем якості; аудити та самоінспекції на підприємствах фармацевтичної сфери; регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів; застосування методів та засобів управління якістю у фармації тощо.

 

17.05.2013 Конференция_Управление качеством в фармации_НФаУ 3

НФаУ проводить щорічні науково-практичні конференції з управління якістю в фармації, починаючи з 2006 року. Географія учасників з року в рік ширшає. Так, у цьому році, крім представників НФаУ та галузевих вищих навчальних закладів України, до участі у роботі конференції долучилися співробітники Державної служби України з лікарських засобів, Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», низки провідних підприємств з виробництва лікарських засобів, представники практичної фармації. Ближнє зарубіжжя представляли співробітники Першого Московського державного медичного університету ім. Сєченова (Москва, Російська Федерація), Державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Пермська державна фармацевтична академія» Міністерства охорони здоров’я Російської федерації (Пермь), дистрибуторської фармацевтичної фірми ТОВ «Наталі Фарм» (Єреван, Вірменія), Казахського Національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова (Алмати, Казахстан), Курського державного медичного університету (Курськ, Російська Федерація), Сибірського державного медичного університету (Томськ, Росія), Таджицького національного університету (Душанбе, Таджикистан), Ташкентського фармацевтичного інституту (Ташкент, Узбекистан). Матеріали для публікації надіслали також представники Уганди, Ізраїлю, Нігерії, Індії.

 

IMG_4388

Відкриваючи конференцію, проректор з наукової роботи НФаУ, завідувач кафедри управління якістю, доктор хімічних наук, професор С.М. Коваленко зазначив: «Менеджмент якості – це напрямок, що стрімко розвивається. І сьогодні дуже приємно відзначити, що ми налагодили і підтримуємо тісні контакти із закордонними колегами, зокрема, з російськими: фахівці нашої кафедри провели вже десять семінарів з належних фармацевтичних практик, заплановані численні інші заходи, у тому числі – розробка актуальних методичних видань.

А із Пермською державною фармацевтичною академією нас поєднує особливе партнерство. Синтетична школа в НФаУ практично була створена П.О. Петюніним, вченим, який пройшов становлення в Пермі, знання привіз нам, виховав когорту вчених, у тому числі В.П. Черних».

Далі професор С.М. Коваленко окреслив у своїй доповіді шляхи оптимізації навчального і наукового процесів на кафедрі управління якістю НФаУ. Зокрема, Сергій Миколайович підкреслив, що фахівці у сфері якості стають все більш затребуваними, особливо у фармацевтичному секторі. Спеціалісту, який організує та керує заходами із забезпечення якості лікарських засобів на всіх етапах їх створення, необхідні спеціальні знання та уміння. Особливої актуальності це питання набуває сьогодні, коли нормативні вимоги щодо провадження діяльності з розробки, досліджень, виробництва й реалізації ліків практично вийшли на європейський рівень і є досить жорсткими. Кафедра управління якістю – єдина в Україні профільна кафедра, що готує фахівців з якості у фармацевтичному навчальному закладі. Тут формують фахівців, здатних на практиці вирішувати проблеми з якістю продукції, організовувати й управляти процесами контролю та забезпечення якості протягом створення продукції на виробництві, брати участь у діяльності з розробки та досліджень, трансфері технологій, валідації виробничих процесів та кваліфікації обладнання й систем, оцінюванні ризиків для якості продукції, аудитах якості тощо. Професор Коваленко підкреслив, що головними принципами роботи кафедри є професійність викладацької і наукової роботи, обов’язкова співпраця з підприємствами галузі, постійний розвиток інтелектуального потенціалу колективу, проведення наукових досліджень за профілем найактуальніших питань практичної фармації, пропагування інноваційних методів і засобів менеджменту якості, у тому числі – на прикладі організації власної роботи, постійна оптимізація методичних розробок. Сфера діяльності кафедри є швидко змінюваною, що вимагає від викладачів оновлення власних знань, відтак кожен з них систематично бере участь у практичних аудитах якості, надає консультаційні послуги з формування, впровадження, оптимізації систем управління якістю на фармацевтичних ті інших підприємствах.

 

17.05.2013 Конференция_Управление качеством в фармации_НФаУ 2

Почесною гостею VІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» стала ректор Державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Пермська державна фармацевтична академія» Міністерства охорони здоров’я Російської федерації (Пермь, Росія), доктор фармацевтичних наук, професор Т.Ф. Одегова.

 

17.05.2013 Конференция_Управление качеством в фармации_НФаУ 9

Професор Т.Ф. Одегова розповіла присутнім на пленарному засіданні про навчальний заклад, який очолює, у тому числі – про фундаментальні й прикладні наукові дослідження, що проводяться в академії, зокрема про розробку фармакоекономічних підходів до створення стандартів лікарської терапії; цілеспрямований синтез нових сполук з  протисудомною, ноотропною, протизапальною, антигіпертензивною, антиаритмічною, антимікробною активністю; фармакологічні дослідження біологічної активності, вивчення доклінічної безпеки, розробку нових лікарських форм; створення методів контролю і оцінки якості субстанцій та готових лікарських форм; розробку законодавчого та нормативно-правового забезпечення організації фармацевтичної діяльності, у тому числі ліцензування фармацевтичної діяльності та охорони праці у фармацевтичних організаціях; удосконалення організаційних форм лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних установ; розробку методологічних основ функціонально-вартісного управління бізнес-процесами фармацевтичних організацій, теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку регіонального фармацевтичного ринку Росії та інші. «За останні 20 років вченими академії отримано 117 патентів, причому 78 з них – на нові синтезовані лікарські субстанції», – зазначила професор Одегова.