18 грудня 2009 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради

Захист докторської дисертації:

Котенко О.М. (наук. консультант проф. Тихонов О.І.)

15.00.01 -технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Відп. Вчений секретар проф. Дмитрієвський Д.І.