18 лютого 2011 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02.

Захист кандидатських дисертацій:
Тетерич Н.В. (Наук. керівник проф. Котвіцька А.А.)
Солдатов Д.П. (Наук. керівник проф. Чуєшов В.І.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Дмитрієвський Д.І.