18 січня 2016 р. засідання Ректорської ради НФаУ

Порядок денний.