2-3 червня 2010 р., Науково-практична конференція з міжнародною участю “Післядипломна підготовка фахівців фармації по організаційно-економічних напрямках”, кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ

 

Проблеми, які були розглянуті на конференції, охоплюють весь спектр організаційно-економічного напрямку в післядипломному навчанні. Основні напрями це: сучасний стан, основні тенденції подальшого розвитку системи післядипломної підготовки фахівців фармації; обмін досвідом роботи у системі післядипломної освіти фахівців фармації різних регіонів України та Росії; перспективи використання дистанційних форм навчання і сучасних  інформаційних технологій в системі післядипломної освіти фахівців фармації; необхідність урахування психологічних особливостей та управлінських аспектів діяльності фахівців фармації в системі післядипломної освіти тощо.

З привітанням виступили ректор НФаУ проф. Черних В. П., директор ІПКСФ НФаУ проф. Пімінов О. Ф., начальник фармацевтичного управління Харківській обладміністрації Бобирева В. С.; було зачитано телеграму МОЗ України за підписом заступника міністра Гудзенко О. П.

Доповіді зробили: зав. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ проф. Толочко В. М., зав. каф. педагогіки і психології НФаУ доц. Кайдалова Л. Г., доц. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ Міщенко І. В., доц. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ Галій Л. В., доц. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ Медведєва Ю. П., ст. викл. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ Зарічкова М. В., асист. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ  Кайдалова А. В., зав. каф. ММФ НФаУ проф. Мнушко З. М., зав. каф. ОЕФ НФаУ проф. Немченко А. С., доц.. каф. ММФ НФаУ Пестун І. В., ст. викл. каф. організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО ЛНМУ Бойко А. І., доц. каф. технології ліків, організації та економіки фармації ЛугДМУ Передерій Є. О., співробітник НОЦ «Фармация» БелГУ Фадєєва Д. О., зав. каф. клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ ФПО ЗДМУ, проф. Білай І. М., зав. каф. управління та економіки фармації ДонНМУ Хоменко В. М., начальник каф. військової фармації Української військово-медичної академії доц. Шматенко О. П., проф. каф. менеджменту та економіки в сімейний медицині ХМАПО Кабачна А. В. та ін.