2 липня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист кандидатських дисертацій:
Шеремєтєва А. (науковий керівник д.фарм.н., проф. Тихонов С.О.)
Олмєсєкова А.Т. (науковий керівник д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар  Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зайцев О.І.