20 грудня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01

Захист кандидатських дисертацій:
Горяча О.В. (Науковий  керівник д.фарм.н., проф. Ковальова А.М.)
Олексеєнко Т.О. (Науковий керівник д.хім.н., проф. Гриценко І.С.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.
Вчений секретар Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.