Навчально-виробнича практика НФаУ

ПРАКТИКА – КРОК ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Виробнича практика – це урок, наданий студенту трудовим і громадським життям виробничого колективу. Практика найбільш конкретно готує майбутніх провізорів, косметологів, клінічних провізорів, технологів, економістів, маркетологів до самостійного виконання обов’язків на первинній посаді.

Необхідно пам’ятати, що …

Метрологічна служба НФаУ

Провідний фахівець – метролог
Унтілова Галина Іванівна

Структурна схема
метрологічної служби Міністерства охорони здоров’я України

Положення про метрологічну службу
Національного фармацевтичного університету (НФаУ)

Положення про метрологічну службу (далі – Положення) поширюється на Національний фармацевтичний університет (далі НФаУ) безпосередньо підпорядкований Міністерству …

Докторантура

Спеціальності:

  • 14.03.05 – фармакологія
  • 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
  • 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
  • 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Перелік необхідних документів:

  • заява на ім`я ректора;
  • листок по обліку кадрів з

Аспірантура

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється відповідно до “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №309.

Спеціальності:

14.03.05 – фармакологія,
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація,
15.00.02 …