21 листопада 2011 р., вийшли з друку видання НФаУ :

Тихонов О. І., Богуцька О. Є., Ярних Т. Г., Котенко О. М., Гаркавцева О. А. Biopharmaceutics. Tutorial: Practical course for English students of specialty “Pharmacy”; Практикум з біофармації


Блажеєвський М. Є., Черних В. П., Коваленко С. М. Пероксидні похідні карбонових

Інформація студентам щодо практики за кордоном

Практика за кордоном проводиться:

  • на базі закордонних ВНЗ-партнерів, аптек, фармацевтичних фірм, виробничих підприємств фармацевтичної галузі країн світу
  • на підставі договору про співробітництво (міжнародний департамент) та договору на проведення практики (відділ практики)
  • У залежності від умов договору на співробітництво на практику

Практична підготовка як елемент партнерства с закордонними вищими навчальними закладами

Вивчення міжнародного досвіду з викладання та проведення практики у вищих навчальних закладах країн світу є важливою умовою для удосконалення системи підготовки фармацевтичних кадрів.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2004 року № 415 Національний фармацевтичний університет ввійшов …

Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у
2011-2012 навчальному році, на підставі аналізу результатів тестових іспитів минулих років та за допомогою експертних методик, встановлює наступні абсолютні величини критерію «склав»:

  • 50,5% правильних відповідей – екзамен «Крок 1. Фармація»
    (5
Косметологія – це наука або мистецтво?

Косметологія – це наука або мистецтво?

Косметологія – це наука або мистецтво? Це питання з’явилося в тієї далеку годину, коли Людина тільки усвідомила себе людиною. Неможливо навіть уявити собі годину її народження, також як і не можна заперечувати її положення, що міцно вкоренилося в сучасному світі.

Пам’ятка студенту заочної форми навчання

    Заочна форма навчання є однією з форм одержання вищої освіти і здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб на підставі договору. Навчальний процес проходить в міжсесійний період і під час сесії в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка

Інтернатура–обов’язкова ланка фармацевтичної освіти

Шановний випускник!

    Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів фармацевтичних  вищих  закладів  освіти  III-IV рівнів акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація провізора по спеціальності «Загальна фармація» та видається відповідний сертифікат. Без наявності такого документу випускник ВУЗу не …

Ректорська рада

Голова Черних Валентин Петрович, ректор Національного фармацевтичного університету, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки УРСР, заслужений винахідник УРСР, лауреат Державної премії України, повний кавалер ордена “За заслуги”, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, V ступеня, …

10 листопада 2011 р., вийшли з друку видання НФаУ :

History of Ukraine: Textbook for students of higher school; Історія України/ Савченко Н. М., Філіпенко Р. І., Куделко С. М., Малютіна О. К., Волобуєва О. О.

Екологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Літвінова О. В., Онищенко Я. Г.,