Рада молодих вчених Національного фармацевтичного університету

Шановні колеги!

На цьому ресурсі ви зможете ознайомитися з науково-організаційною та науково-інтеграційною роботою Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету. Тут представлене широке коло web-ресурсів для аспірантів та докторантів; надається інформація про аспірантуру і докторантуру в університеті, а також інформація про …

20 грудня 2011 р., вийшли з друку видання НФаУ:

Клінічна фармація (фармацевтична опіка): Підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів/ Зупанець І.А., Черних В.П., Сахарова Т.С., Попов С.Б., Безугла Н.П. Грінцов, Є.Ф., Місюрьова С.В., Бездітко Н.В., Мороз В.А., Пропіснова В.В., Отрішко І.А., Шебеко С.К.

Русский язык как иностранный

13 грудня 2011 р., вийшли з друку видання НФаУ :

Pharmacognosy: textbook for higher school students Фармакогнозія/ Кисличенко В. С., Упир Л. В., Д`яконова Я. В., Кузнєцова І. Ю., Зінченко І. Г., Кисличенко О. А.

Biophysics: textbook for students of higher schools; Біофізика/ Тіманюк В. М., Животова О. М., Стороженко

12 грудня 2011 р.,вийшли з друку видання НФаУ :

Analytical chemistry: collection of lectures on quantitative analysis; Аналітична хімія. Конспект лекцій з кількісного аналізу/ Болотов В.В., Клименко Л.Ю., Костіна Т.А., Колісник С.В., Динник К.В., Жукова Т.В.

 

 

 

Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика/ Іванова К.А.,

Візит професора В.С. Кисличенко в Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова з 30 листопада по 11 грудня 2011 р.

В рамках програми запрошення візітінг-професорів – провідних вчених фармація для читання лекцій, проведення майстер-класів з актуальних питань фармації була запрошена зав. кафедрою хімії природних сполук, професор В.С. Кисличенко в Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова…