20 грудня 2011 р., вийшли з друку видання НФаУ:

Клінічна фармація (фармацевтична опіка): Підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів/ Зупанець І.А., Черних В.П., Сахарова Т.С., Попов С.Б., Безугла Н.П. Грінцов, Є.Ф., Місюрьова С.В., Бездітко Н.В., Мороз В.А., Пропіснова В.В., Отрішко І.А., Шебеко С.К.

Русский язык как иностранный

20 грудня 2011р., Свято «Студентське диво» в Коледжі НФаУ (фоторепортаж).

19 грудня 2011р., Благодійна акція «Дарую тепло своєї душі»– для дітей підшефного інтернату № 8, Коледж НФаУ

19 грудня 2011р., День Святого Миколая для вихованців підшефної школи-інтернату № 8 (фоторепортаж).

16 грудня 2011 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

13 грудня 2011 р., вийшли з друку видання НФаУ :

Pharmacognosy: textbook for higher school students Фармакогнозія/ Кисличенко В. С., Упир Л. В., Д`яконова Я. В., Кузнєцова І. Ю., Зінченко І. Г., Кисличенко О. А.

Biophysics: textbook for students of higher schools; Біофізика/ Тіманюк В. М., Животова О. М., Стороженко

12 грудня 2011 р.,вийшли з друку видання НФаУ :

Analytical chemistry: collection of lectures on quantitative analysis; Аналітична хімія. Конспект лекцій з кількісного аналізу/ Болотов В.В., Клименко Л.Ю., Костіна Т.А., Колісник С.В., Динник К.В., Жукова Т.В.

 

 

 

Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика/ Іванова К.А.,