Засідання Ректорської ради НФаУ 6.02.2012 р.

1.  Демонстрація нової редакції сайту НФаУ.

Допов.:  Ткаченко О.В., Мартинцев О.В.,  проф. Коваленко С.М.

2. Про хід робіт з влаштування студентської їдальні в гуртожитку №3.

Допов.:  Шишкіна О.С.

3.  Про роботи по заміні вікон у корпусах університету.

Допов.:  Смоляник В.Т.,

Засідання Ректорської ради 14.02.2011 р.

1. Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання дисертацій.

Допов.: Половко Н.П. – каф. косметології та аромології

              Стрілець О.П. – каф. фармакогнозії

              Ткачов С.І. – каф. педагогіки та психології

             Асадуллаєва Н.Я. – каф. фармакології

             Басакіна І.І. – каф. заводської технології

Засідання Ректорської ради 4.10.2010 р.

1. Інформація про плани робіт підрозділів на 2010/2011 навчальний рік:

  • готовність підрозділу до нового навчального року,
  • проведення профорієнтаційної роботи із забезпечення набору студентів на 2011/2012 навчальний рік,
  • придбання обладнання (вдосконалення матеріальної бази)
  • виконання трудової та навчальної дисципліни,
  • заходи з  виконання

Засідання Ректорської ради 11.10.2010 р.

1. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на заочній формі навчання.

Допов.: перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Гриценко І.С.

2. Підготовка до ліцензування перспективних спеціальностей у 2010/2011 н.р.

Допов.: зав. науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, доц. Огарь С.В.

Засідання Ректорської ради 18.10.2010 р.

1.  Стан викладання навчальних дисциплін англійською мовою. Наявність у викладачів сертифікатів, що дає право викладати англійську мову.

     Допов.: заст. ректора з навчальної роботи,  доц. Віннік Л.М.

2.  Заходи із залучення на навчання на контрактній основі до аспірантури та докторантури вітчизняних

Засідання Ректорської ради 25.10.2010 р.

1.Звіт здобувачів про відповідність вимогам МОН України для представлення до вченого звання.

     Допов.: секретар Вченої  ради, доц. Кононенко Н.М.

2. Перспективи розширення співпраці із закордонними профільними вищими навчальними закладами. Укладання договорів про співробітництво.

Допов.:  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків),

Засідання Ректорської ради 8.11.2010 р.

1.План заходів з набору студентів на навчання у магістратурі.

Допов.: вчений секретар науково-дослідної частини, доц. Доброва В.Є.

2.Участь у міжнародних асоціаціях.

Допов.: зав. науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, доц. Огарь С.В.,

   зав. кафедри фармацевтичної хімії, проф. Георгіянц В.А. 

3.Організація

Засідання Ректорської ради 15.11.2010 р.

  1. Участь вчених університету в конкурсах та наукових програмах на здобуття грантів. Заходи зі збільшення кількості отриманих державних та міжнародних грантів.

Допов.: проректор з НР, проф. Коваленко С.М.

  1. Першочергові потреби у видатках на капітальні та поточні роботи. План робіт на 2011

Засідання Ректорської ради 07.02.2011 р.

1. Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання кандидатських дисертацій.

Допов.: Затильникова О. О.

Черкащина А.В.

Місюрьова В.О.

Рибажін М.В.

Ковальова О.О.

2. Розвиток та ефективність впровадження дистанційних технологій навчання в НФаУ. Практичний досвід інших ВНЗ.

Допов.: директор центру дистанційних

Засідання Ректорської ради 28.02.2011 р.

1.Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання дисертацій

 Допов.:  докторські дисертації

доц. Губін Ю.І., доц. Єрьоменко Р.Ф., доц. Ляпунова О.О., доц. Спиридонов С.В.

кандидатські дисертації

Альхуссейн В.В., Ахмед Карам,    Дегальцев Д.В.,  Дегтярьова І.Є., Кубасова Г.В.,   Кабачний О.Г., Ніколаєв В.О., Стремоухов