Засідання Ректорської ради 25.10.2010 р.

1.Звіт здобувачів про відповідність вимогам МОН України для представлення до вченого звання.

     Допов.: секретар Вченої  ради, доц. Кононенко Н.М.

2. Перспективи розширення співпраці із закордонними профільними вищими навчальними закладами. Укладання договорів про співробітництво.

Допов.:  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків),

Засідання Ректорської ради 1.11.2010 р.

1. Графік відвідувань коледжів з метою проведення профорієнтаційної роботи.

Допов.: проректор з науково-педагогічної роботи (заочної, дистанційної форми навчання), проф. Котвіцька А.А.

2. Впровадження комплексних державних іспитів на спеціальності «Фармація».

Допов.: зав. науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, доц. Огарь С.В.

Засідання Ректорської ради 8.11.2010 р.

1.План заходів з набору студентів на навчання у магістратурі.

Допов.: вчений секретар науково-дослідної частини, доц. Доброва В.Є.

2.Участь у міжнародних асоціаціях.

Допов.: зав. науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, доц. Огарь С.В.,

   зав. кафедри фармацевтичної хімії, проф. Георгіянц В.А. 

3.Організація

Засідання Ректорської ради 15.11.2010 р.

  1. Участь вчених університету в конкурсах та наукових програмах на здобуття грантів. Заходи зі збільшення кількості отриманих державних та міжнародних грантів.

Допов.: проректор з НР, проф. Коваленко С.М.

  1. Першочергові потреби у видатках на капітальні та поточні роботи. План робіт на 2011

Засідання Ректорської ради 22.11.2010 р.

1.  Відповідність вимогам МОН України для представлення до вченого звання.

Допов.: секретар Вченої ради, доц. Кононенко Н.М.

2. Впровадження дистанційної форми навчання в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації  НФаУ.

Допов.: директор ІПКСФ, проф. Пімінов О.Ф.

3. Інформація про діяльність центральної

Засідання Ректорської ради 07.02.2011 р.

1. Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання кандидатських дисертацій.

Допов.: Затильникова О. О.

Черкащина А.В.

Місюрьова В.О.

Рибажін М.В.

Ковальова О.О.

2. Розвиток та ефективність впровадження дистанційних технологій навчання в НФаУ. Практичний досвід інших ВНЗ.

Допов.: директор центру дистанційних

Засідання Ректорської ради 21.02.2011 р.

1.  Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання дисертацій

Допов.:  докторські дисертації

доц. Гордієнко А.Д.

 доц. Січкар А.Н.

 доц. Федоренко І.А.

кандидатські  дисертації

Мазурець С.І.

Гудіна В.Ю.

Попик А.І.

Багуля О.В.

Аракелян Н.Г.

Горбунова Н.І.

 2. Рада молодих вчених НФаУ.

Засідання Ректорської ради 28.02.2011 р.

1.Підготовка кадрів у 2011 році. Стан виконання дисертацій

 Допов.:  докторські дисертації

доц. Губін Ю.І., доц. Єрьоменко Р.Ф., доц. Ляпунова О.О., доц. Спиридонов С.В.

кандидатські дисертації

Альхуссейн В.В., Ахмед Карам,    Дегальцев Д.В.,  Дегтярьова І.Є., Кубасова Г.В.,   Кабачний О.Г., Ніколаєв В.О., Стремоухов

Засідання Ректорської ради 14.03.2011 р.

1. Стан виконання дисертацій (план 2012 р.)

Допов.: докторські дисертації

доц. Богуцька Олена Євгенівна

доц.  Ведерникова Ірина Олексіївна

доц. Грубник Ігор Михайлович

доц. Ковальов Сергій Володимирович

кандидатські дисертації

Абдулкафарова Ельміра Рамізівна

Алтухов Олександр Олександрович

Анацька Яна Юріївна

Андронова Анна Ігорівна

Засідання Ректорської ради 21.03.2011 р.

1. Стан виконання дисертацій (план 2012 р.)

Допов.: докторські дисертації:

доц. Колісник Сергій Вікторович

докторант Левачкова Юлія Валентинівна

доц. Попова Наталія В’ячеславівна

доц. Сагайдак-Нікітюк Рита Василівна

доц. Сліпченко Галина Дмитрівна

кандидатські дисертації

Білошицька Ірина Вікторівна

Буряк Марина Валеріївна

Зеленець Вікторія