Засідання Вченої ради НФаУ 23.04.2012

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Інформаційне повідомлення

Доп.: чл.-кор. НАН України професор Черних Валентин Петрович

2.Актуальні питання перспектив діяльності ІПКСФ НФаУ

Доп.: директор ІПКСФ, професор Пімінов Олександр Фомич

3.Про зміни організаційної структури ІПКСФ

Доп.: перший проректор, професор Гриценко Іван Семенович

4.Лекція в

«Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Шановні колеги!

Згідно із затвердженим ЦМК МОЗ України з вищої медичної освіти планом роботи опорних кафедр, з 17 по 20 квітня 2012 р. буде проведено дистанційний семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти «Інноваційні технології в навчальному

Список опублікованих праць співробітників кафедри тл за 2011 рік

Підручники

  1. Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.

 Монографії

Засідання Ректорської ради НФаУ 9.04.2012 р.

1.  Стан та перспективи впровадження автоматизованої системи управління навчальним закладом

Допов.: Лємєшева Г.О.

2. Організація зустрічей випускників  НФаУ минулих років

Допов.: доц. Іванова К.А., проф. Попов С.Б. декани факультетів

3. Розвиток волонтерського руху серед студентів  університету

Допов.: доц. Іванова К.А.,

Співробітники планово-фінансового відділу

П.І.Б.

Посада

Основні, крім поточних, обов’язки

Кирик Валентина Леонідівна заступник начальника відділу – провідний економіст
конт. тел. 706-22-47
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності університету;
·   складання проекту бюджетних запитів та кошторису на фінансовий рік, представлення на розгляд балансової  комісії;
·   проведення