«Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Шановні колеги!

Згідно із затвердженим ЦМК МОЗ України з вищої медичної освіти планом роботи опорних кафедр, з 17 по 20 квітня 2012 р. буде проведено дистанційний семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти «Інноваційні технології в навчальному

Засідання Ректорської ради НФаУ 9.04.2012 р.

1.  Стан та перспективи впровадження автоматизованої системи управління навчальним закладом

Допов.: Лємєшева Г.О.

2. Організація зустрічей випускників  НФаУ минулих років

Допов.: доц. Іванова К.А., проф. Попов С.Б. декани факультетів

3. Розвиток волонтерського руху серед студентів  університету

Допов.: доц. Іванова К.А.,

Співробітники планово-фінансового відділу

П.І.Б.

Посада

Основні, крім поточних, обов’язки

Кирик Валентина Леонідівна заступник начальника відділу – провідний економіст
конт. тел. 706-22-47
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності університету;
·   складання проекту бюджетних запитів та кошторису на фінансовий рік, представлення на розгляд балансової  комісії;
·   проведення