Засідання Вченої ради НФаУ 23.04.2012

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Інформаційне повідомлення

Доп.: чл.-кор. НАН України професор Черних Валентин Петрович

2.Актуальні питання перспектив діяльності ІПКСФ НФаУ

Доп.: директор ІПКСФ, професор Пімінов Олександр Фомич

3.Про зміни організаційної структури ІПКСФ

Доп.: перший проректор, професор Гриценко Іван Семенович

4.Лекція в

20 квітня 2012 р., проведено профорієнтаційну роботу у Черкаському базовому медичному коледжі

Делегація НФаУ:

•Ректор НФаУ Черних В.П.
•Проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) Котвіцька А.А.
•Відповідальний секретар приймальної комісії Погорєлов С.В.
•Директор коледжу Прокопенко Т.С.
•Директор КЦ Власов В.С.

20 квітня 2012 року згідно із затвердженим ЦМК МОЗ України з вищої медичної освіти планом роботи опорних кафедр відбудеться дистанційна семінар-нарада завідувачів кафедр української мови вищих медичних та фармацевтичних закладів України «Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Нарада проводиться спільно кафедрою мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих медичних закладів, та кафедрою українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету, опорною з даної дисципліни для студентів фармацевтичного профілю.…