22 червня 2012 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

21 червня 2012 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Вітаємо з присудженням наукового ступеня доктора фармацевтичних наук !

Євтушенко  Олену  Миколаївну (науковий консультант – проф. Мнушко З.М.)

Колісника Сергія Вікторовича (науковий консультант – проф. Болотов В.В.)

Щокіну  Катерину Геннадіївну(науковий консультант – проф. Штриголь С.Ю.)

У вівторок,19 червня 2012 р. о 10:00 в ауд. № 2 (вул. Мельникова, 12) засідання Вченої ради університету.

Журнал «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» ТОМ 16 №2, 2012

IN SILICO: НОВИЙ НАПРЯМ У РОЗРОБЦІ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
І.С.Чекман, Т.Ю.Небесна, П.В.Симонов
4-14 IN SILICO: THE NEW FIELD IN DEVELOPMENT OF PHARMACOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL PROPERTIES OF MEDICINES
I.S.Chekman, T.Yu.Nebesna, P.V.Simonov
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПЕРЕНОСИМОСТІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

Засідання Вченої ради НФаУ 19.06.2012

Порядок денний

1. Інформаційне повідомлення

Доп.: чл.-кор. НАН України, професор Черних Валентин Петрович

2.  Перейменування та відкриття кафедр. Представлення до вченого звання.

Доп.: перший проректор, професор Гриценко Іван Семенович

3. Результати ліцензійного іспиту «Крок-2. Фармація»

Доп.: завідувачка НМЛ з питань

15 червня 2012 р.,Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01.