Вітаємо!

Вітаємо з нагородженням

Почесною грамотою МОЗ!
Зупанця Ігоря Альбертовича

Віннік Ларису Михайлівну

Вітаємо!

Вітаємо з нагородженням

Почесною грамотою міського голови!

Немченко Аллу Семенівну

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

СПИСОК ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

Наказ Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 528

Призвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь,

шифр спеціальності в раді

Наукове звання, посада
1

Положення про спеціалізовану вчену раду. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України …

Положення про спеціалізовану вчену раду. Засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації

4.1. Рада проводить не більш як 12 засідань на рік. У разі потреби засідання можуть проводитися сесійно. На одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською дисертацією.

Засідання записується на фонограму. Розшифрована …

Положення про спеціалізовану вчену раду. Попередній розгляд дисертації у спеціалізованій ученій раді

3.1. Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності документів, визначених у переліку  (додаток 2), і  доручає    ко­місії (не менше трьох осіб)  з   членів  ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, …

У п’ятницю, 28 вересня 2012 р. о 14:00 в ауд. № 2 Засідання Вченої ради університету (вул. Мельникова, 12).

27 вересня 2012 р. Свято до Дня фармацевтичного працівника та Дня працівників освіти, Коледж Національного фармацевтичного університету

26 вересня 2012р., Візит до НФаУ Завідувачки кафедри фармакогнозії Ташкентського фармацевтичного інституту, доктора фарм. наук, Вченого Секретаря, професора Фльори Фаридівни з метою налагодження контактів щодо наукового та навчально-методичного співробітництва з Україною.

Вітаємо!