Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

СПИСОК ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА (КАНДИДАТА) ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

Наказ Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 528

Призвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь,

шифр спеціальності в раді

Наукове звання, посада
1

Положення про спеціалізовану вчену раду. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України …

Положення про спеціалізовану вчену раду. Засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації

4.1. Рада проводить не більш як 12 засідань на рік. У разі потреби засідання можуть проводитися сесійно. На одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською дисертацією.

Засідання записується на фонограму. Розшифрована …

Положення про спеціалізовану вчену раду. Попередній розгляд дисертації у спеціалізованій ученій раді

3.1. Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності документів, визначених у переліку  (додаток 2), і  доручає    ко­місії (не менше трьох осіб)  з   членів  ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, …

26 вересня 2012р., Візит до НФаУ Завідувачки кафедри фармакогнозії Ташкентського фармацевтичного інституту, доктора фарм. наук, Вченого Секретаря, професора Фльори Фаридівни з метою налагодження контактів щодо наукового та навчально-методичного співробітництва з Україною.

Вітаємо!