Засідання Ректорської ради НФаУ 11.02.2013 р.

Аналіз переліку перспективних біологічно-активних субстанцій за авторефератами докторських та кандидатських дисертацій за 20 років. Перспективи їх впровадження або реалізації.

Відп.: проректор Коваленко С.М.

Стан підготовки брошури на підставі аналізу навчальних планів і програм зарубіжних систем фарм і медосвіти

Відп.: зав.

Засідання Ректорської ради НФаУ 4.02.2013 р.

Аналіз стану підготовки до перевірки діяльності НФаУ комісією МОЗ України

Відп.: за напрямами діяльності: проректори, заступники ректора, декани, керівники відділів.

Алгоритм надання звітів за контрактами проректорів, деканів, завідувачів кафедр

Відп.вчений секретар Вченої ради Кононенко Н.М.

Підготовка профорієнтаційних статей

Інформація для молодших спеціалістів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування»

 Молодших спеціалістів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» запрошуємо продовжити навчання

Наявна освіта:

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки)

Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Термін/ вартість навчання у 2014 році (грн/рік) Вступне випробування – комплексне письмове тестування

Інформація для молодших спеціалістів галузі знань «Медицина»


Молодших спеціалістів галузі знань «Медицина» запрошуємо продовжити навчання 

Наявна освіта:

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки)

Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Термін навчання

Вартість навчання у 2014 році (грн/рік) Вступне випробування – комплексне письмове тестування з предметів
Денна форма

Інформація для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Фармація»


Молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань  «Фармація»
запрошуємо продовжити навчання 

Наявна освіта: освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки)

Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Термін навчання

Вартість навчання у 2014 році (грн/рік)

Вступне випробування – комплексне письмове тестування з предметів

Денна

Засідання Ректорської ради НФаУ 8.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

 

Порядок денний

1.       Результати складання ліцензійних іспитів Крок-1 Фармація

Допов.: зав. НМЛ доц. Огаръ С.В..декани факультетів

2.    Стан впровадження дистанційної форми навчання, в т.ч. дозвіл МОНМС на експеримент, методичне забезпечення, закордонний досвід.

Засідання Ректорської ради НФаУ 15.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

Порядок денний

1. Проект бюджету НФаУ на 2013 р.

Відп.: заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М., гол. бухгалтер Дурасова Н. Ф.

2. Членство НФаУ у реферативній базі Скопус, в т.ч. виділення коштів

Засідання Ректорської ради НФаУ 22.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

Порядок денний

1. Створення сектору моніторингу якості освіти

Відп.: доц. Огарь С.В.

 2. Перспективи створення Центру відпрацювання практичних навичок на кафедрах: АТЛ, ОЕФ, фармакотерапії

Відп.: зав. каф. проф. Тихонова С.О., проф. Немченко А.С.,

Засідання Ректорської ради НФаУ 5.11.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

Порядок денний

  1. Перспективи створення Центру відпрацювання практичних навичок на кафедрах: АТЛ, ОЕФ, Фармакотерапії
    Відп.: 
    зав. каф. проф. Тихонова C.O., проф. Немченко А.С., проф. Кіреєв I. В.,Барковська О.Я.

Засідання Ректорської ради НФаУ 12.11.2012 р.

Порядок денний

Міжнародний досвід організації практики
Відп.: заввідділу практики та сприяння працевлаштування Барковська О.Я.

Інформація про роботу ради молодих вчених та СНТ, у т.ч. підготовка до участі у міжнародних конкурсах, грантах.
Відп.: Андріяненков 
О.В., Затильнікова О.М.

План роботи з виховної