Вітаємо учасників Всеросійської студентської фармацевтичної Олімпіади!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

29-31 січня 2013 року в Казані пройшла ІІІ Всеросійська студентська фармацевтична Олімпіада за підтримки фармацевтичних компаній «Р-фарм», «Нікомед», «Петровакс Фарм», «Schott», «Stada CIS» і Державної Ради Республіки Татарстан. В Олімпіаді брали участь 31 команда з різних регіонів Росії, Білорусії, Татарстану,

Засідання Ректорської ради НФаУ 11.02.2013 р.

Аналіз переліку перспективних біологічно-активних субстанцій за авторефератами докторських та кандидатських дисертацій за 20 років. Перспективи їх впровадження або реалізації.

Відп.: проректор Коваленко С.М.

Стан підготовки брошури на підставі аналізу навчальних планів і програм зарубіжних систем фарм і медосвіти

Відп.: зав.

Засідання Ректорської ради НФаУ 4.02.2013 р.

Аналіз стану підготовки до перевірки діяльності НФаУ комісією МОЗ України

Відп.: за напрямами діяльності: проректори, заступники ректора, декани, керівники відділів.

Алгоритм надання звітів за контрактами проректорів, деканів, завідувачів кафедр

Відп.вчений секретар Вченої ради Кононенко Н.М.

Підготовка профорієнтаційних статей

29.01.2013р. екологічним клубом «Вітрильник» Коледжу НФаУ спільно з Національним природним парком Гомільшанські ліси було проведено семінар на тему «Міфи та реалії життя ссавців ряду рукокрилих» за програмою збереження видів, затвердженої Міжнародним союзом охорони природи.

25 січня 2013р. участь студентів НФаУ у міському святі «Тетянин день»

25 січня, в день Святої Тетяни – покровительки всіх студентів, пройшов Парад ботанів. Це перше і унікальне подія, що поклала початок нової традиції міста, пройшла в новому відреставрованому міському парку ім. Горького.

25 січня 2013 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатськихї дисертацій:

Коровенкова О.М. (науковий керівник д.мед.н., проф. Косуба Р.Б.)

Курт-Аметова  Г.С.  (науковий керівник д.мед.н., проф.Мамчур В.Й.)

Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.…

Інформація для молодших спеціалістів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування»

 Молодших спеціалістів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» запрошуємо продовжити навчання

Наявна освіта:

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки)

Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Термін/ вартість навчання у 2014 році (грн/рік) Вступне випробування – комплексне письмове тестування

Інформація для молодших спеціалістів галузі знань «Медицина»


Молодших спеціалістів галузі знань «Медицина» запрошуємо продовжити навчання 

Наявна освіта:

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки)

Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Термін навчання

Вартість навчання у 2014 році (грн/рік) Вступне випробування – комплексне письмове тестування з предметів
Денна форма