Інформація для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Фармація»


Молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань  «Фармація»
запрошуємо продовжити навчання 

Наявна освіта: освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки)

Вступ на спеціальність (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Термін навчання

Вартість навчання у 2014 році (грн/рік)

Вступне випробування – комплексне письмове тестування з предметів

Денна

Засідання Ректорської ради НФаУ 8.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

 

Порядок денний

1.       Результати складання ліцензійних іспитів Крок-1 Фармація

Допов.: зав. НМЛ доц. Огаръ С.В..декани факультетів

2.    Стан впровадження дистанційної форми навчання, в т.ч. дозвіл МОНМС на експеримент, методичне забезпечення, закордонний досвід.

Засідання Ректорської ради НФаУ 15.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

Порядок денний

1. Проект бюджету НФаУ на 2013 р.

Відп.: заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М., гол. бухгалтер Дурасова Н. Ф.

2. Членство НФаУ у реферативній базі Скопус, в т.ч. виділення коштів

Засідання Ректорської ради НФаУ 22.10.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

Порядок денний

1. Створення сектору моніторингу якості освіти

Відп.: доц. Огарь С.В.

 2. Перспективи створення Центру відпрацювання практичних навичок на кафедрах: АТЛ, ОЕФ, фармакотерапії

Відп.: зав. каф. проф. Тихонова С.О., проф. Немченко А.С.,

Засідання Ректорської ради НФаУ 5.11.2012 р.

Початок о 9:00 год, закінчення об 11:00.

Порядок денний

  1. Перспективи створення Центру відпрацювання практичних навичок на кафедрах: АТЛ, ОЕФ, Фармакотерапії
    Відп.: 
    зав. каф. проф. Тихонова C.O., проф. Немченко А.С., проф. Кіреєв I. В.,Барковська О.Я.

Засідання Ректорської ради НФаУ 12.11.2012 р.

Порядок денний

Міжнародний досвід організації практики
Відп.: заввідділу практики та сприяння працевлаштування Барковська О.Я.

Інформація про роботу ради молодих вчених та СНТ, у т.ч. підготовка до участі у міжнародних конкурсах, грантах.
Відп.: Андріяненков 
О.В., Затильнікова О.М.

План роботи з виховної

Засідання Ректорської ради НФаУ 19.11.2012 р.

Порядок денний

1.  Проект бюджету НФаУ на 2013р.

Відп.заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.   гол. бухгалтер Дурасова Н.Ф.

 2. Працевлаштування аспірантів

Відп.проректор з наукової роботи Коваленко С.М., заст. ректора з кадрових питань Подстрєлова З.Ф.

Засідання Ректорської ради НФаУ 26.11.2012 р.

Порядок денний

Проведення державної атестації студентів.

  • Зміни в алгоритмі проведення державної атестації (в т.ч. залучення до атестації роботодавців на виконання наказу МОЗУ № 579 від 30.07.2012) – доп.: перший проректор Гриценко І.С., доц. Віннік Л.М.
  • Підготовка нової редакції Положення «Про
Засідання Ректорської ради НФаУ 17.12.2012 р.

Засідання Ректорської ради НФаУ 17.12.2012 р.

Порядок денний

Аналіз стану підготовки до перевірки діяльності НФаУ комісією МОЗ України.
Відп. за напрямами діяльності: проректори, декани, заступники ректора, керівники відділів 
і підрозділів (члени Ректорської ради)

Підготовка до державного розподілу випускників 2013 р. та стан відпрацювання випускниками, як молодими