Засідання Ректорської ради НФаУ 19.11.2012 р.

Порядок денний

1.  Проект бюджету НФаУ на 2013р.

Відп.заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.   гол. бухгалтер Дурасова Н.Ф.

 2. Працевлаштування аспірантів

Відп.проректор з наукової роботи Коваленко С.М., заст. ректора з кадрових питань Подстрєлова З.Ф.

Засідання Ректорської ради НФаУ 26.11.2012 р.

Порядок денний

Проведення державної атестації студентів.

  • Зміни в алгоритмі проведення державної атестації (в т.ч. залучення до атестації роботодавців на виконання наказу МОЗУ № 579 від 30.07.2012) – доп.: перший проректор Гриценко І.С., доц. Віннік Л.М.
  • Підготовка нової редакції Положення «Про
Засідання Ректорської ради НФаУ 17.12.2012 р.

Засідання Ректорської ради НФаУ 17.12.2012 р.

Порядок денний

Аналіз стану підготовки до перевірки діяльності НФаУ комісією МОЗ України.
Відп. за напрямами діяльності: проректори, декани, заступники ректора, керівники відділів 
і підрозділів (члени Ректорської ради)

Підготовка до державного розподілу випускників 2013 р. та стан відпрацювання випускниками, як молодими

Засідання Вченої ради НФаУ 22.01.2013

У вівторок, 22 січня 2013 р. о 1400 в ауд. № 3 об’єднане засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради університету (вул. Блюхера, 4).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Обрання претендента на посаду директора коледжу Національного фармацевтичного університету.

2.    Інформаційне …

Засідання Ректорської ради НФаУ 28.01.2013 р.

Порядок денний

1. Результати державного розподілу випускників 2013 р. та доїзду випускників на місця розподілу за період 2009-2011 pp.

Відп.: декани

2. Надходження до бюджету НФаУ за рахунок сплати пропущених занять без поважних причин

Відпов.: гол. бухгалтер Дурасоеа …

Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі “Управління, економіка та забезпечення якості в фармації”

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10-11сторінок), присвячені управлінню, економіці та забезпеченню якості в фармації. Перевага в опублікуванні надається статтям з економіки, менеджменту, управлінню якістю в фармації.

2. Текст статті друкується кеглем №14 через 1,5 інтервали