Засідання Ректорської ради НФаУ 4.03.2013 р.

Порядок денний

Міжкафедральні навчально-тренінгові класи:

•   стан підготовки спец класів для отримання навичок першої долікарської допомоги, спец класів для стандартизації, спецкласів фітохімії

•   друга віртуальна аптека на кафедрі ОЕФ

Відп.: завідувачі кафедр проф. Штриголъ С.Ю., проф. Зупанецъ LA., проф. 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

Голова ради:

  1. Зупанець Ігор Альбертович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Заступник голови:

  1. Зайченко Ганна Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Вчений

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

Голова ради:

  1. Котвіцька Алла Анатоліївна,перший проректор, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 15.00.01.

Заступник голови:

  1. Рубан Олена Анатоліївна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 15.00.01.

Вчений секретар:

  1. Зайцев Олександр Іванович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність

Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі “УКРАЇСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ”

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10–11 сторінок), присвячені біофармацевтичним дослідженням лікарських препаратів, експериментальній фармакології, біохімії, фармакогнозії та фармхімії. Перевага в опублікуванні надається статтям, які містять дані щодо використання результатів біологічних, біохімічних, фармакологічних і біофармацевтичних досліджень.…

Відомості про членів Редакційної колегії та редакційної ради журналу «УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ»

До складу Редакційної колегії та ради журналу входять 43 науковці: 29 співробітників Національного фармацевтичного університету та 14 спеціалістів з інших установ. Всі члени  Редакційної колегії та ради докторів наук, професорів – провідних вчених у галузі фармакології, біофармації,  фармакогнозії, медичній біохімії  …

Засідання Ректорської ради НФаУ 18.02.2013 р.

Порядок денний

Вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання викладачам кафедр – першому випуску курсів Інституту післядипломної освіти НТУУ «КПІ»

Відп.: проф.Галій Л.В.

Підготовка до XXМіжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських …

Засідання Вченої ради НФаУ 14.02.2013

Порядок денний

Підсумки державної атестації випускників заочної форми навчання

Доп.: голова ДЕК спеціальності «Фармація» факультету з підготовки іноземних громадян та факультету ступеневої фармацевтичної освіти

професор Петюнін Геннадій Павлович; голова ДЕК спеціальності «Фармація» факультету ступеневої фармацевтичної освіти та спеціальностей «Клінічна фармація» …

Правила прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету в 2013р.

На перший рік навчання приймаються особи, які мають базову (9 класів)  або повну (11 класів) загальну середню освіту.

Навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Здійснюється прийом іноземних громадян на денну або заочну форми навчання з 15.08.2013 по …