Екстракт листя хмелю звичайного

(Таблетки)
Опис, характеристика
Потенційний оригінальний препарат для профілактики і лікування запальних захворювань передміхурової залози
Склад, хімічна формула
Діючі компоненти субстанції: сума флаваноїдів, поліфенольні речовини, гідроксикоричні кислоти, дубильні речовини, гумолові кислоти, вітаміни
Форма випуску
Таблетки, покриті оболонкою
Фармакологічна властивість

Засідання Ректорської ради НФаУ 4.03.2013 р.

Порядок денний

Міжкафедральні навчально-тренінгові класи:

•   стан підготовки спец класів для отримання навичок першої долікарської допомоги, спец класів для стандартизації, спецкласів фітохімії

•   друга віртуальна аптека на кафедрі ОЕФ

Відп.: завідувачі кафедр проф. Штриголъ С.Ю., проф. Зупанецъ LA., проф. 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

Голова ради:

  1. Зупанець Ігор Альбертович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Заступник голови:

  1. Зайченко Ганна Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України, спеціальність 14.03.05 (медичні).

Вчений

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

Голова ради:

  1. Котвіцька Алла Анатоліївна,перший проректор, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 15.00.01.

Заступник голови:

  1. Рубан Олена Анатоліївна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 15.00.01.

Вчений секретар:

  1. Зайцев Олександр Іванович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет, спеціальність

23 лютого 2013 р. конкурс – шоу «Містер НФаУ»

В один з останніх днів зими, 23 лютого, чоловіки відзначають своє «професійне» свято – «День захисника Вітчизни». В цей день всі представники сильної статі звикли приймати привітання та подарунки. Хтось вважає, що 23 лютого – свято тільки для тих, хто

Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі “УКРАЇСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ”

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10–11 сторінок), присвячені біофармацевтичним дослідженням лікарських препаратів, експериментальній фармакології, біохімії, фармакогнозії та фармхімії. Перевага в опублікуванні надається статтям, які містять дані щодо використання результатів біологічних, біохімічних, фармакологічних і біофармацевтичних досліджень.…

Відомості про членів Редакційної колегії та редакційної ради журналу «УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ»

До складу Редакційної колегії та ради журналу входять 43 науковці: 29 співробітників Національного фармацевтичного університету та 14 спеціалістів з інших установ. Всі члени  Редакційної колегії та ради докторів наук, професорів – провідних вчених у галузі фармакології, біофармації,  фармакогнозії, медичній біохімії  …

Засідання Ректорської ради НФаУ 25.02.2013 р.


Порядок денний

Аналіз наукових публікацій за кордоном

Відп.: проректорз НР Коваленко C.M.

Звіт про діяльність ШКСФ за 2012 p., перспективи розвитку на 2013 р.

Відп.: директор ІПКСФ Пімінов О. Ф.

Перспективи роботи з коледжами в Росії

Відп.

Засідання Ректорської ради НФаУ 18.02.2013 р.

Порядок денний

Вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання викладачам кафедр – першому випуску курсів Інституту післядипломної освіти НТУУ «КПІ»

Відп.: проф.Галій Л.В.

Підготовка до XXМіжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських …

Засідання Вченої ради НФаУ 14.02.2013

Порядок денний

Підсумки державної атестації випускників заочної форми навчання

Доп.: голова ДЕК спеціальності «Фармація» факультету з підготовки іноземних громадян та факультету ступеневої фармацевтичної освіти

професор Петюнін Геннадій Павлович; голова ДЕК спеціальності «Фармація» факультету ступеневої фармацевтичної освіти та спеціальностей «Клінічна фармація» …