Правила прийому до Коледжу Національного фармацевтичного університету в 2013р.

На перший рік навчання приймаються особи, які мають базову (9 класів)  або повну (11 класів) загальну середню освіту.

Навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Здійснюється прийом іноземних громадян на денну або заочну форми навчання з 15.08.2013 по …