25 лютого – 23 березня 2013 р. відрядження доцента кафедри фармацевтичної хімії Грудько В.О. до Казахстану (м. Алмати)

25 лютого –  23 березня 2013 р.  відрядження доцента  кафедри  фармацевтичної  хімії  Грудько В.О. до Казахстану  (м. Алмати) з метою проведення циклу лекцій майстер-класу в рамках програми «візитинг-професорів» для студентів фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету ім. Асфендіярова на тему: …

21 березня 2013 р. Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні»

20-22 березня 2013 р. відбувся Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні», лейтмотивом якого стали раціональне застосування лікарських засобів, роль клінічного провізора в системі охорони здоров’я, якість і безпека препаратів. Крім того, під час роботи форуму обговорювалося безліч актуальних …

Засідання Вченої ради НФаУ 25.03.2013

Порядок денний

1. Інформаційне повідомлення.
Доп.: чл.-кор. HAH України, професор Черных Валентин Петрович

2. Відкриття кафедр: біології, броматології, економічної теорії. Обрання Георгіянц В. А., Кисличенко B.C. «Почесним професором НФаУ». Представлення до вченого звання.

Доп.: перший проректор професор Гриценко Іван Семенович

Засідання Ректорської ради НФаУ 18.03.2013 р.

Порядок денний

Стан забезпечення кожної дисципліни навчальною літературою, в т.ч. англійською мовою

Відп.: зав. НМЛ доц. Огаръ СВ., директор наукової бібліотеки Гавриш Н.Б.

Стан підготовки нового фільму про НФаУ

Відп.: перший проректор Гриценко І.С., проректор Іванова К.А.

Створення символіки НФаУ

Засідання Ректорської ради НФаУ 11.03.2013 р.

Порядок денний

Стан забезпечення кожної дисципліни навчальною літературою, в т.ч. англійською мовою

Відп.: зав. НМЛ доц. Огаръ СВ., директор наукової бібліотеки Гавриш Н.Б.

Стан підготовки нового фільму про НФаУ

Відп.: перший проректор Гриценко І.С., проректор Іванова К.А.

Створення символіки НФаУ

Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «фармацевтична ботаніка» для спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

ЗАСВОЄННЯ МОДУЛІВ I ТА II

  1. Ботаніка як наука, її мета, завдання та  розділи.
  2. Морфологічні поняття та загальні закономірності рослин: орган, полярність, симетрія, редукція, метаморфоз, аналогічні і гомологічні органи.
  3. Еволюція тіла рослинних організмів від слані (талому) у нижчих до вегетативного тіла