4 березня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист докторської дисертації:
Немятих О.Д. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Дмитрієвський Д.І.)
Захист кандидатської дисертації:
Старченко М.Г. (Науковий керівник д.м.н., проф. Зупанець І.А.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар Вченої Ради проф. Дмитрієвський Д.І.

Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «фармацевтична ботаніка» для спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

ЗАСВОЄННЯ МОДУЛІВ I ТА II

  1. Ботаніка як наука, її мета, завдання та  розділи.
  2. Морфологічні поняття та загальні закономірності рослин: орган, полярність, симетрія, редукція, метаморфоз, аналогічні і гомологічні органи.
  3. Еволюція тіла рослинних організмів від слані (талому) у нижчих до вегетативного тіла