Журнал “Вісник фармації” №3(75) 2013

ЗМІСТ
CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ

ЮВІЛЕЙ О.І.ТИХОНОВА

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

PHYSICAL AND CHEMICAL SUBSTANTIATION OF THE METHOD FOR OBTAINING A MULTICOMPONENT LIPOSOMAL MEDICINE 
G.I.Borschevsky, T.G.Yarnykh
Фізико-хімічне обґрунтування способу отримання багатокомпонентного ліпосомального препарату 
Г.І.Борщевський, Т.Г.Ярних
Физико-химическое обоснование способа получения многокомпонентного липосомального препарата
Г.И.Борщевский, …

4 жовтня 2013р., вийшло з друку нове видання НФаУ

4 жовтня 2013р., вийшло з друку нове видання НФаУ

Посилкіна О. В., Літвінова О. В., Грошовий Т. А.

Патентознавство 2013Патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 272 с.

ISBN 978-966-615-427-2
ISBN 978-966-400-281-0
Формат 60х90/16
Оправа 7БЦ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України …