Нормативна база

Нормативна база

  • Конституція України
  • Закон України «Про вищу освіту»
  • Законодавчі акти, зовнішні та внутрішні нормативні документи МОН України та МОЗ України
  • Статут НФаУ
  • Стратегія розвитку НФаУ
  • Політика та Цілі НФаУ
  • Настанова з управління університетом
  • Рекомендації міжнародних стандартів ISO
  • Внутрішні документи,

Рейтингове оцінювання кафедр і НПП НФаУ

Рейтингове оцінювання  науково-педагогічних працівників

Впровадження системи рейтингування діяльності професорсько-викладацького складу університету керується  вимогами наказу МОЗ України від 22.11.2013 р. за № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України». Є однією …

02 жовтня 2017 р. у музеї історії НФаУ відбулася зустріч, присвячена Всеукраїнському дню бібліотек

02 жовтня в музеї історії НФаУ відбулася зустріч «Музейна вітальня». Співробітники Наукової бібліотеки НФаУ завітали до музею на виставку, присвячену Всеукраїнському дню бібліотек, що відзначається 30 вересня.…

Впровадження системи управління якістю в НФаУ

Впровадження системи управління якістю в НФаУ

21.01.2015У свою чергу, результативність СУЯ досягатиметься завдяки практичній реалізації сучасних принципів управління якістю, покладених в основу стандартів ISO серії 9000 і концепції TQM. Зокрема, керівництвом НФаУ реалізується процесний підхід до управління всіма видами діяльності, що впливають на відповідність освітніх послуг …

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ«ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1010 від 18.09. 2018 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 …