Процедура нострифікації документів іноземного походження

Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання, іноземному студенту проходження процедури визнання Ваших документів про освіту. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів …

Правила в’їзду іноземного громадянина на навчання у НФаУ

Подання документів для отримання посвідки на тимчасове проживання іноземного громадянина в Україні, який прибув до НФаУ з метою навчання, проводиться ГУДМС  України у Харківській області  на підставі письмового звернення університету, який дав згоду на навчання або одержав  відповідне направлення Міністерства …

Оформлення запрошення на навчання

Для оформлення запрошення на навчання в Національного фармацевтичного університету (далі НФаУ) іноземець, як кандидат на навчання або суб’єкт господарювання, який надає послугу з набору іноземців, як кандидатів на навчання,  повинні надати до приймальної комісії наступний пакет документів:…

Особливості прийому іноземних громадян до навчання у НФаУ у 2019 році

Згідно до листа Міністерства освіти та науки України від 17.01.2019 р. №1/9-30,  передбачені вимоги деяких країн щодо вступників на програми вищої освіти під час зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти (згідно нот посольств іноземних держав).…

Правила прийому іноземних громадян до НФаУ у 2019 р.

Згідно правил прийому на навчання до НФаУ у 2019 році (затверджено на засіданні Вченої ради НФаУ протоколом № 1 від 30.01.2019 р.) для іноземних громадян передбачені наступні положення:…

Вартість навчання за обраними спеціальностями та освітніми програмами

Згідно наказу №  190 від „27” квітня 2018 р «Про вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) НФаУ на 2018-2019 навчальний рік» встановлена вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) іноземних громадян на 2018-2019 навчальний рік.…

Інформація щодо чинних спеціальностей та освітніх програм

Підготовка іноземних громадян здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими та затвердженими НФаУ для факультету з підготовки іноземних громадян, або за індивідуальними планами і програмами, якщо це обумовлено певними угодами та контрактом.…