Золота книга пошани НФаУ

 

 

Золота книга пошани НФаУУ 2005 році “Золота книга пошани НФаУ” була створена за ініціативою ректора В.П. Черних.

Зберігається “ Золота книга пошани НФаУ ” в Музеї історії фармації України НФаУ.

До ” Золотої книги пошани НФаУ” вносять відомості:

– про співробітників університету, яким присвоєні почесні звання НФаУ:

 • Почесний доктор НФаУ
 • Заслужений професор НФаУ
 • Заслужений науковий співробітник НФаУ
 • Заслужений викладач НФаУ
 • Заслужений працівник НФаУ

– про співробітників університету, які нагороджені державними нагородами СРСР, УРСР, України, відзнаками Президента України, мають почесні звання, почесні грамоти Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Лауреати Державних премій, академіки та члени Національної академії наук України та галузевих академій наук;

– про співробітників університету, які мають значні успіхи у науковій , науково-педагогічній та громадській діяльності: підготовлення докторів та кандидатів наук, опублікування монографій, підручників, посібників з грифом МОН України, розроблення лікарських препаратів, публікацій у фахових виданнях, визнання результатів діяльності на міжнародному рівні.

– про співробітників університету, які брали творчу участь у розвитку університету та його матеріально-технічної бази, створенні іміджу університету як ВНЗ європейського рівня.
Золота книга пошани НФаУ 2

Золота книга пошани НФаУ 1

Порядок занесення відомостей

1. Для вирішення усіх питань, пов’язаних із висуненням кандидатур для занесення до “Золотої книги пошани НФаУ”, створена постійно діюча комісія під головуванням ректора В.П. Черних, до складу якої входять:

 • перший проректор І.С. Гриценко,
 • проректор з наукової роботи С.М. Коваленко,
 • вчений секретар Вченої ради університету Н.М. Кононенко
 • три члени з-поміж авторитетних вчених університету, обраних Вченою радою (А.І. Березнякова, С.М. Дроговоз, П.О. Безуглий),
 • голова первинної профспілкової організації Т.О. Томаровська .

2. Рішення комісії з відповідною рекомендацією оформлюється протоколом, який підписується ректором університету

3. Рішення комісії затверджується на Вченій раді, запропоновані кандидатури обираються таємним голосуванням.

4. Рішення Вченої ради є підставою для видання відповідного наказу та занесення відомостей до “Золотої книги пошани НФаУУ”

5. Відомості до “Золотої книги пошани НФаУ” заносяться відповідальною особою, призначеною ректором

Перші відомості про співробітників університету, які зробили вагомий внесок у розвиток університету, фармацевтичної освіти і науки, підготовку фахівців для України та країн світу, зміцнення матеріально-технічної бази університету внесені за період з 1805 по 2005 роки.

До «Золотої книги пошани НФаУ» занесені:

Вчені, які стояли біля витоків фармації в Україні:

 1. Бокаріус М.С.
 2. Болгаревський М.П.
 3. Ванноті Л.Й.
 4. Ганнот Я.М.
 5. Гізе Ф.І.
 6. Гордієнко Є.С.
 7. Громов Я.М.
 8. Залесський М.Л.
 9. Корритарі Г.Г.
 10. Ментін М.Ф.
 11. Попов С.О.
 12. Постоєв Я.Я.
 13. Риндовський Г.С.
 14. Родзяєвський Д.К.
 15. Станкевич І.М.
 16. Чиріков А.Д.

Ректори, які зробили вагомий внесок у становлення і розвиток фармації:

 1. Валяшко М.О.
 2. Борисюк Ю.Г.
 3. Півненко Г.П
 4. Сало Д.П.
 5. Черних В.П.

Вчені-першопроходці Харківського фармацевтичного інституту (період 1921-1960 р.р.)

 1. Близнюков В.І
 2. Ізмайлов М.А
 3. Красовський М.П.
 4. Розенфельд А.Д
 5. Солов’йов М.М.
 6. Хотинський Є.С.
 7. Шубін С.Ф.

Вчені та співробітники, які примножили славу рідного університету (період 1960-2005 р.р.)

 1. Банний І.В.
 2. Башура О.Г.
 3. Бездітко Н.В.
 4. Безуглий В.Д.
 5. Безуглий П.О.
 6. Березнякова А.І.
 7. Березнякова М.Є.
 8. Блажеєвський М.Є.
 9. Болотов В.В.
 10. Бондар В.С.
 11. Борисов М.І.
 12. Брильова Н.І.
 13. Валяшко Н.М.
 14. Вельма В.І.
 15. Віннік Л.М.
 16. Волкова Є.А.
 17. Волковой В.А.
 18. Вороніна Л.М.
 19. Гайдукевич О.М.
 20. Гейко О.В.
 21. Георгіянц В.А.
 22. Гладух Є.В.
 23. Гладченко О.М.
 24. Гончаров О.І.
 25. Гридасов В.І.
 26. Гриценко І.С.
 27. Дем’яненко В.Г.
 28. Депешко І.Т.
 29. Деримедвідь Л.В.
 30. Дикий І.Л.
 31. Діхтярьов С.І.
 32. Дмитрієвський Д.І.
 33. Дроговоз С.М.
 34. Дягілева К.С.
 35. Єгоров І.А.
 36. Журавель І.О.
 37. Журавльов М.С.
 38. Зайцев О.І.
 39. Зайченко Г.В.
 40. Залюбовська О.І.
 41. Зупанець І.А.
 42. Ісаєв С.Г.
 43. Кабачний В.І.
 44. Канцедал Л.М.
 45. Карамишев Д.В.
 46. Кисличенко В.С.
 47. Кіреєв І.В.
 48. Коваленко С.М.
 49. Ковальова А.М.
 50. Ковальова В.М
 51. Кокодій М.Г.
 52. Кононенко Н.М.
 53. Костенко О.М.
 54. Котвіцька А.А.
 55. Кравченко В.М.
 56. Крепак О.Д.
 57. Кузнєцова В.М.
 58. Лабунська Е.Ю.
 59. Левітін Є.Я.
 60. Літвінова О.М.
 61. Любієва М.В.
 62. Малоштан Л.М.
 63. Маміна О.О.
 64. Мерзлікін С.І.
 65. Мнушко З.М.
 66. Морозов В.А.
 67. Немченко А.С.
 68. Павлій О.І.
 69. Пашнєв П.Д.
 70. Перцев І.М.
 71. Петюнін П.О.
 72. Пєнкін Ю.М.
 73. Півень О.П.
 74. Підпружников Ю.В.
 75. Пімінов О.Ф.
 76. Подольська Є.А.
 77. Подстрелова З.Ф.
 78. Попов С.Б.
 79. Посилкіна О.В.
 80. Прокопенко Т.С.
 81. Риженко І.М.
 82. Рубан О.А.
 83. Рябінін І.Г.
 84. Садовніченко Ю.О.
 85. Самура Б.А.
 86. Сахарова Т.С.
 87. Свєчнікова О.М.
 88. Світлична Є.І.
 89. Сербін А.Г.
 90. Слободянюк М.М.
 91. Смоляник В.Т.
 92. Солодовниченко Н.М.
 93. Спиридонов В.М.
 94. Стрельніков Л.С.
 95. Стророженко І.П.
 96. Сухомлинов О.К.
 97. Таран С.Г.
 98. Тихонов О.І.
 99. Тихонова С.О
 100. Тіманюк В.О.
 101. Ткаченко Н.М.
 102. Толок І.О.
 103. Толочко В.М.
 104. Тюпка Т.І.
 105. Українець І.В.
 106. Філімонова Н.І.
 107. Хворост О.П.
 108. Хохлова Т.А.
 109. Чубенко В.О.
 110. Чуєшов В.І.
 111. Чуйко О.В.
 112. Шаповалова В.О.
 113. Штриголь С.Ю.
 114. Штучна В.П.
 115. Щемчук Л.А.
 116. Яковлева Л.В.
 117. Ярних Т.Г.