21-22 квітня 2010 р., Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», науково-дослідна частина

На базі НФаУ 21-22 квітня 2010 р. була проведена щорічна Всеукраїнська науково – практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
У роботі конференції взяли участь близько 600 студентів НФаУ та провідних ВУЗів України (Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Запорізького державного медичного університету; Івано-Франківського державного медичного університету; Харківського державного медичного університету та ін.).
На пленарному засіданні було заслухано 7 доповідей.
У рамках конференції працювали 14 секційних засідань:
Секція 1. Синтез фізіологічно активних речовин.
Секція 2. Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз фізіологічно активних речовин.
Секція 3. Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів
Секція 4. Актуальні проблеми технології та впровадження у виробництво лікарських засобів.
Секція 5. Доклінічна фармакологія.
Секція 6. Патогенетичні основи фармакокорекції патологічних станів.
Секція 7. Маркетинговий менеджмент у фармації.
Секція 8. Організація економіки сучасної фармацевтичної галузі України.
Секція 9. Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів.
Секція 10. Інформаційні технології у фармації та медицині.
Секція 11. Фармацевтичне право та судова фармація.
Секція 12. Суспільнознавства та філософії.
Секція 13. Філології.
Секція 14. Технологія ліків та клінічна фармакологія з фармацевтичною опікою (ІПКСФ)

Наукові дослідження студентів підготовчих факультетів ВНЗ.

Вперше у рамках конференції працювали секції з таких наукових напрямів, як «Патогенетичні основи фармакокорекції патологічних станів», «Технологія ліків та клінічна фармакологія з фармацевтичною опікою (ІПКСФ)».
Всього заслухано 127 доповідей від студентів, членів студентського наукового товариства, магістрантів та аспірантів, отримано 75 дипломів першого, другого та третього ступенів. Опубліковано 510 наукових робіт у збірнику тез доповідей, видавництва НФаУ.