21 червня 2012 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатських дисертацій:
Алєксєєва М.О. (Наук. керівник проф. Березнякова А.І.)
Пасісніченко В.О. (Наук. керівник проф. Філімонова Н.І.)

Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.