21 червня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03

Захист кандидатських дисертацій:
Андріяненков О.В. (науковий керівник д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)
Томашевська Ю. (науковий керівник д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Вченої Ради проф. Сахарова Т.С.