21 квітня 2016 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулася ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

Учасниками конференції стали 46 університетів та науково-дослідних інститутів з України та 12 країн світу (Молдова, Австрія, Узбекистан, Греція, Росія, Казахстан, Чехія, Азербайджан, Німеччина, Білорусь, Австралія, Словакія). До збірника тез конференції, виданого у 2-х томах, увійшло 593 тез доповідей.

Урочисте відкриття конференції розпочалося із привітання ректора НФаУ, академіка НАН України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора В.П. Черних. Впродовж п’яти років основною робочою мовою конференції є англійська, а тому ректор НФаУ саме англійською мовою розповів студентам та молодим науковцям про власний шлях у науці – від студентського наукового товариства (СНТ) кафедри органічної хімії до звання академіка Національної академії наук України.

До речі, гуртки СНТ, які плідно працюють на кафедрах університету вже протягом 70 років, стали свого часу вдалим стартом для близько 90% викладачів НФаУ. Сьогодні вони об’єднують понад 700 студентів, серед них – і студенти-іноземці. Науково-дослідна робота в складі СНТ є першим кроком для студентів на шляху здобуття важливих знань і практичних навичок, це можливість випробувати себе, а також знайти власний шлях у науці.

Наступною ланкою наукового шляху є Рада молодих вчених НФаУ, у складі якої працюють магістранти, аспіранти та молоді науковці. Важливість її роботи підкреслила у своєму зверненні до учасників конференції голова Ради молодих вчених МОЗ України, кандидат медичних наук, асистент Харківського національного медичного університету Н.С. Куфтеріна: «Задля розвитку та популяризації національної науки необхідні об’єднані зусилля талановитої молоді».

Проректор з науково-дослідної роботи НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент Т.В. Крутських  зазначила, що розвиток молодіжної науки завжди був і залишається одним із найважливіших завдань НФаУ. Так, в НФаУ є потужний науковий фундамент – відомі науковці, професори, значні наукові досягнення. Сьогодні 371 лікарський препарат із широким спектром фармакологічної дії знаходиться на різних стадіях впровадження в промислове виробництво. Тому для того, щоб розвиток науки продовжувався, велика увага приділяється саме створенню необхідних умов для наукових досліджень студентів та молодих науковців. Важливим етапом на цьому шляху є організація та проведення конференції «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», беручи участь у якій студенти одержують можливість поділитися власними напрацюваннями, опанувати мистецтво публічного виступу, поспілкуватися з колегами з інших ВНЗ.

На пленарному засіданні конференції було заслухано 10 доповідей англійською мовою щодо широкого кола питань: від клінічної фармації та фармакології до технології лікарських засобів, біотехнології, косметології. За участь у пленарному засіданні дипломами першого ступеню нагороджені:

  1. Доровський Дмитро, студент спеціальності «Фармація», 2 курс, 1 група (науковий керівник – професор А.Л. Загайко).
  2. Соловйова Аліна, студентка спеціальності «Фармацевтична біотехнологія», 5 курс, 1 група (науковий керівник – професор Л.С. Стрельников).
  3. Скибіна Ксенія, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України, (науковий керівник – В.Ю. Прокопюк).
  4. Дейко Роман, аспірант кафедри фармакології та лікарської токсикології (науковий керівник – професор С.Ю. Штриголь).
  5. Коноваленко Ілона, студентка спеціальності «Фармація», 6 курс, 1 група (науковий керівник – професор Н.П. Половко).
  6. Алхамід Мохаммед Алі Ісамель, студент спеціальності «Фармація», 5 курс, 12-А група (науковий керівник – професор І.А. Зупанець).
  7. Чумак Ірина, аспірант кафедри фармакології та лікарської токсикології (наукові керівники – професор С.М. Дроговоз, професор В.І. Кабачний).
  8. Саідалімов Маруф, студент спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів», 3 курс, 2 група (наукові керівники – професор Є.В. Гладух, доцент Г.П. Кухтенко).
  9. Бондаренко Альона, студентка спеціальності «Клінічна фармація», 5 курс, 1 група (науковий керівник – професор О.Я. Міщенко).
  10. Сіддікі Утман, студент спеціальності «Фармація», 2 курс, 17 група (науковий керівник – викладач Н.В. Латунова).

Родзинкою цьогорічної конференції стала робота стендових доповідей, що відбулася вперше. 21 учасник, у тому числі гостя із Національного університету «Львівська політехніка», студентка 4 курсу А.М. Заярнюк, зі стендами різнопланової тематики впродовж години відповідали на питання журі, а також змагалися за спеціальний «Приз глядацьких симпатій» від студентів НФаУ, який одержав студент 3 групи 3 курсу спеціальності «Біотехнологія» О.В. Присяжнюк.

Зі словами вдячності звернулися до ректора та викладачів студенти НФаУ – представники Ради СНТ, а закордонні учасники надіслали відео-привітання.

Після пленарного засідання розпочалася робота 23-х секцій конференції, переможці яких були нагороджені грамотами та подарунками.

Отже, традиційне яскраве свято науки – ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» вкотре довела, що наука об’єднує, адже для неї не існує кордонів.

Збірник тез Vol.1

Збірник тез Vol.2

Посилання на сертифікати: Секція № 1Секція № 2Секція № 3Секція № 4Секція № 5, Секція № 6Секція № 7, Секція № 8Секція № 9Секція № 10Секція № 11Секція № 12Секція № 13Секція № 14Секція № 15Секція № 16Секція № 17Секція № 18Секція № 19Секція № 20Секція № 21Секція № 22Application sheet.

Матеріали за темою:

“Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств”

У НФаУ відбулася ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Topical issues of new drugs development”