21 лютого 2014р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01

Захист кандидатських дисертацій:
Чорна  О.В. (Науковий  керівник д.фарм.н., проф. Петюнін Г.П.)
Целюба Ю.С. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.
Вчений секретар Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.