22 червня 2012 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатських дисертацій:
Осадченко С.М. (Наук. керівник проф. Зупанець І.А.)
Остапенко А.О. (Наук. керівник проф. Білай І.М.)

Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.