22 квітня 2013р. науково-практичний семінар «Використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях»

Сучасний інформаційно-комунікаційний розвиток суспільної діяльності впливає на модернізацію сучасної системи освіти, трансформуючи освітній простір та якісно покращуючи інформаційну базу науки та освіти. Відомо, що виконання соціальної функції освіти неможливе без наукових досліджень в усіх сферах діяльності суспільства. Значне місце в інформаційному забезпеченні відіграє бібліотека вищого навчального закладу. В умовах розвитку інформаційного суспільства бібліотеки здійснюють активний пошук нових шляхів удосконалення своєї діяльності, реалізовуючи важливу функцію – формування інформаційної культури науковців та сприяння розвитку наукових дослідження саме за рахунок інформаційних ресурсів бібліотеки.

22 квітня 2013 р. науковою бібліотекою НФаУ був організован науково-практичний семінар, робота якого була спрямована на обговорення питань розвитку наукометричних баз даних та їх можливостей, проблем публікації робіт українських вчених у провідних світових виданнях та рецензованих журналах, що включені до наукометричних баз даних.

У семінарі взяли участь молоді науковці, викладачі, завідувачі кафедрами Національного фармацевтичного університету. Лекцію проводив Васильєв Олексій Всеволодович, к. т. н., директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум» (м. Київ). Загальна кількість присутніх становила 77 осіб.

До порядку денного семінару було внесено та заслухано такі питання:

 • Наукометричні бази даних.
 • Огляд концепції та можливостей.
 • БД Scopus.
 • Науково-інформаційні та наукометричні дослідження.
 • Проблеми публікації українських вчених у провідних світових виданнях та рецензованих журналах, що включені до наукометричних баз даних.

Учасників семінару привітала директор наукової бібліотеки НФаУ Н. Б. Гавриш, яка коротко зупинилась на актуальності використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях, а також ролі університету та бібліотеки в загальному розвитку наукових досліджень фармацевтичної галузі та репрезентації наукових доробків вчених в світовому масштабі.

Під час дискусії на семінарі наголошувалось, що використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях, сприяє підвищенню цитування наукових доробків вітчизняних вчених та робить їх відомими в усьому світі, розширює можливості вчених щодо визначення широти та глибини наукових досліджень інших науковців, а також надає вченим можливість розширювати свої комунікаційні зв’язки з вченими всього світу.

Дискусійними стали питання інтеграції вітчизняних науковців до наукометричних баз даних та які саме наукометричні бази даних відповідають профілю Університету, умови входження вчених та їх наукових доробків до цих баз даних.

Насамкінець були підведені підсумки роботи в цілому. Семінар пройшов успішно, доповідь визвала неабияку зацікавленість молодих вчених та професорсько-викладацького складу, було відзначено високий рівень підготовки доповіді та презентації. Відбувся обмін досвідом серед фармацевтичних фахівців та директором Асоціації «Інформатіо-Консорціум», Васильєвим Олексієм Всеволодовичем. Визначені пріоритетні напрями успішної співпраці Національного фармацевтичного університету та Асоціації «Інформатіо-Консорціум».

Семінар ухвалил:

 1. Результати роботи семінару визнати задовільними.
 2. Упроваджувати результати та досягнення семінару у науково-методичну роботу університету та бібліотеки.

Семінар продемонстрував високий загальний рівень наукових досліджень у фармацевтичній галузі, необхідність інтеграції науковців в світовий науковий процес.

Обговорення доповіді та узагальнення висновків дало можливість оцінити рівень науково-методичної роботи учасників семінару та сформулювати такі рекомендації:

 1. Схвалити основні положення наукової доповіді, відзначити її актуальність, ґрунтовність, наукове, методичне та практичне значення.
 2. Концепції та можливості наукометричних баз даних та їх використання для наукових досліджень розглядати як нагальне завдання сучасного розвитку фармацевтичної науки
 3. Застосовувати наукометричні бази даних для досягнення ефективності та якості наукових досліджень вчених університету.
 4. Сприяти впровадженню проектів інтеграції вчених до наукометричних баз даних фармацевтичного профілю.
 5. Сприяти налагодженню комунікаційної взаємодії між вченими університету та вченими, які репрезентують свої наукові доробки в світову спільноту безпосередньо через наукометричні бази даних.