22 травня 2014р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист кандидатських дисертацій:
Матяшова Н.О. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Конюхов І.В. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар  Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зайцев О.І.