23 травня 2014 року відбулася VIІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».

Організатором форуму виступила кафедра управління якістю НФаУ. Учасники конференції працювали за секціями «Організаційні аспекти управління у фармації» і «Стандартизація, контроль і забезпечення якості в фармації» за наступними тематичними напрямками:

тенденції та перспективи розвитку управління якістю в фармації;

підходи до забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки і досліджень – до виробництва та реалізації);

формування та впровадження систем менеджменту якості та інтегрованих систем менеджменту на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, а також на підприємствах із виробництва виробів медичного призначення;

підготовка кадрів із управління якістю для фармацевтичної галузі;

організація діяльності підрозділів зі стандартизації, контролю, забезпечення і управління якістю на фармацевтичних підприємствах;

оцінка ризиків, моніторинг та аналіз процесів фармацевтичних систем якості;

аудити і самоінспекції на підприємствах фармацевтичної сфери;

підходи, методи і засоби організації та проведення робіт із кваліфікації (приміщень, обладнання та систем) та валідації (технологічних процесів, процедур очищення, аналітичних методик);

забезпечення якості вимірів у фармацевтичних лабораторіях;

законотворча та регуляторна діяльність у сфері обігу лікарських засобів в Україні та інших країнах;

застосування прикладних методів і засобів управління якістю в фармації.

Конференція пройшла за участю фармацевтичних підприємств, державних регуляторних органів, наукових установ і навчальних закладів, зібравши близько 50 учасників. На пленарному засіданні виступили: директор ДП «Український науковий Фармакопейний центр якості лікарських засобів», доктор хімічних наук, професор О.І. Гризодуб із доповіддю «150 років Британській Фармакопеї», начальник лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів компанії «Фармак», кандидат фармацевтичних наук Г.І. Борщевський з доповіддю «Фізико-хімічні дослідження при стандартизації препарату «Лесфаль», завідувачка науково-дослідною лабораторією парентеральних і оральних рідких лікарських засобів, доктор фармацевтичних наук, професор Л.Г. Алмакаєва з доповіддю «Розробка та стандартизація вітчизняних реактивів для сучасних радіофармацевтичних препаратів», кандидат фармацевтичних наук, доцент Т.В. Крутських із доповіддю «Аутсортингова діяльність у межах системи якості підприємства з виробництва лікарських засобів», кандидат фармацевтичних наук, доцент В.О. Лебединець із доповіддю «Аналіз нової версії стандарту ISO 9001 і визначення перспектив змін у системах управління якістю фармацевтичних підприємств», кандидат фармацевтичних наук, доцент В.С. Казакова з доповіддю «До питання впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування на прикладі сектора охорони здоров’я», науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ О.О. Завада з доповіддю «Організовані розчини як інструмент управління хімічним процесом на стадії фармацевтичної розробки лікарського засобу», молодший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ Я.О. Проскурова з доповіддю « Гармонізація національних вимог до стандартизації трави золототисячника з вимогами Європейської Фармакопеї».

Кращі доповіді конференції підготовлені до публікації в науковому журналі «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації».