23 жовтня 2009 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради.

Захист кандидатських дисертацій:
Попова Ю.В. (наук. керівник д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Васина Ю.В. (наук. керівник д.фарм.н., проф. Шапавалов В.В.)
Відп. Вчений секретар проф. Дмітрієвський Д.І.